matematykaszkolna.pl
Równanie Vik: Napisz równanie prostej l równoległej do prostej : a) k:2x−4y+3=0 i przechodzącej przez punkt P= (4,2) b) k:y=3x+5 i przechodzącej przez punkt P=(−1,3)
31 mar 18:00
Mila: a) k: 2x−4y+3=0 i przechodzącej przez punkt P= (4,2) m ||k i P∊m m: 2x−4y+D=0 2*4−4*2+D=0⇔D=0 m: 2x−4y=0 b) k:y=3x+5 i przechodzącej przez punkt P=(−1,3) m ||k i P∊m y=3x+b 3=3*(−1)+b⇔b=6 m: y=3x+6
31 mar 19:01
Vik: Dziękuję bardzo 😘
31 mar 19:33
Mariusz: Co do prostej danej równaniem w postaci kierunkowej to można też od razu y−3=3(x+1) y−3=3x+3 y=3x+6
2 kwi 14:09