matematykaszkolna.pl
Dowody - nierówności majcia: Proszę o pomoc z udowodnieniem tych nierówności: (a) cos x > 1 − 12 x2 dla każdego x > 0; (b) ex > 1 + x + 12 x2 dla każdego x >0; (c) ex > 1 + x dla każdego x < 0; (d) ln(1+x) ≤ x dla każdego x≥ 0; (e) |arctgx − arctgy| ≤ 15 |x−y| dla wszystkich x,y ∊ (2,)
30 mar 12:37
janek191: Rozwiń funkcje w szereg potęgowy' Patrz. Analiza Matematyczna w Zadaniach − W. Krysicki z.11.8 z.11.10 s. 235 − 239 Paragraf 11.2
30 mar 13:04
janek191: Tom 1 Jest w pdf.
30 mar 13:27
majcia: a mógłbyś mi pokazać na podpunkcie a), jak to zrobić?
30 mar 17:16
jc: cos x ≤ 1 x ≥ 0 sin x = ∫0x cos t dt ≤ x 1 − cos x = ∫0x sin t dt ≤ ∫0x t dt = x2/2 cos x ≥ 1 − x2/2
30 mar 17:20
majcia: A czy da się to rozwiązać bez używania całek (jeszcze ich nie mieliśmy)?
30 mar 18:07
I'm back: A co mieliście?
30 mar 21:01
majcia: analize matematyczną 1, czyli różniczkowalność funkcji, ciągłość funkcji i ciągi
30 mar 21:28
jc: A taki dowód może być? x >0, sin x < x (znany rysunek: pole trójkąta < pole wycinka koła) cos x = 1 − 2 (sin x/2)2 − 1 > 1 − x2 /2
30 mar 21:39
majcia: Ok, a jak z tym b? Próbowałam coś pokombinować z deltą, ale wychodzi ujemna
31 mar 21:38
majcia: .
1 kwi 10:08
jc: h(x)=ex−x−1 > 0 dla x > 0. h' (x) = ex − 1 > 0, dlatego h jest funkcją rosnącą dla x ≥ 0 , a ponieważ h(0) = 0, więc dla x>0, h(x) > 0. f(x) = ex − 1 − x − x2/2 f ' (x) = ex − 1 − x > 0 dla x>0, dlatego f jest funkcją rosnącą dla x ≥ 0, a ponieważ f(0) = 0, więc f(x) > 0 dla x>0, co oznacza, że ex > 1+x+x2/2 dla x>0.
1 kwi 13:44