matematykaszkolna.pl
Ciągłość dany: Zadanie 4. Zbadaj ciągłość funkcji {1xsin|x|: x≠0 f(x) = { {0: x=0
29 mar 20:11
dany:
 sin|x| 
limx−−>0 f(x) = limx−−>0

= limx−−>0sinxx = −1
 x 
 sin|x| 
limx−−>0+ f(x) = limx−−>0+

= limx−−>0+ sinxx = 1
 x 
f(0) = 0 Odp. Zatem funkcja nie jest ciągła w punkcie x0 = 0 Czy taki wygląda poprawny zapis?
29 mar 20:20
Maciess: emotka
29 mar 20:38
dany: Dziękuję. Zadanie 5. Zbadaj ciągłość i różniczkowalność funkcji { x2 : x∊(−,1] f(x) = { { 2 − x : x∊(1,) limx−−>1 f(x) = limx−−>1 x2 = 1 limx−−>1+ f(x) = limx−−>1+ 2−x = 1 f(x0) = f(1) = 12 = 1 limx−−>1 f(x) = limx−−>1+ f(x) = f(x0) Zatem funkcja jest ciągła.
 f(x) − f(1) x2 − 1 
f'(x) = limx−−>1

= limx−−>1

= limx−−>1
 x−1 x−1 
 (x−1)(x+1) 

 (x−1) 
= limx−−>1 x + 1 = 2
 f(x) − f(1) 2 − x − 1 
f'+(x) = limx−−>1+

= limx−−>1+

= limx−−>1+
 x−1 x−1 
 −x + 1 

=
 x −1 
 (x−1) 
limx−−>1+

= −1
 (x−1) 
f'(1) ≠ f'+(1) − zatem f(x) nie jest różniczkowalna w x0 = 1 Czy tak jest dobrze?
29 mar 23:41
chichi: Poza tym dolnym ostatnim zapisem, którego nie rozumiem − jest ok
30 mar 02:11
dany: Dziękuję za sprawdzenie. Zwykle na zajęciach w taki sposób: f'−(1) ≠ f'+(1) zapisywaliśmy końcowy wniosek.
30 mar 11:11
dany: Zadanie 1.1
 (1+x)n −1 −nx 
d) limx−−>0

<−−− a jak z tym?
 x2 
30 mar 12:27
dany: Zadanie 13. Wyznaczyć ekstrema funkcji: 2) f(x) = sin2x + cosx x = kπ v x = 43π + 2kπ v x = 23π + 2kπ, k ∊ Z dalej nie wiem jak rozwiązać
30 mar 12:59
janek191: rysunek Oblicz pochodną tej funkcji , a następnie minima i maksima.
30 mar 13:10
dany: Właśnie nie wiem co zrobić, po obliczeniu pochodnej i wyznaczeniu x: f'(x) = −2sinxcos − sinx −2sinxcos − sinx = 0 −sinx(2cosx + 1) = 0 sinx = 0 v cosx = −12 x = kπ v x = 43π + 2kπ v x = 23π + 2kπ
30 mar 13:25
dany: Ktoś wie jak poradzić sobie z tą granicą z d) ?
31 mar 11:08
chichi: No widać po postaci licznika, że chodzi tam o binomial expansion of (1 + x)n... Jak ktoś nie widzi to dwa razy reguła de L'Hospitala i masz błyskawicznie granicę
31 mar 12:43