matematykaszkolna.pl
Oblicz Kowal: Oblicz. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego.
(313)7−(0,3)5 

22(10+27−(14)3) 
29 mar 18:20
Mila: Podpowiedź: 1)
 10 
(313)7=(

)7
 3 
 3 10 
(0,3)−5=(

)−5=(

)5
 10 3 
2)
 1 
2−2=(

)2
 2 
Teraz licz .
29 mar 22:28