matematykaszkolna.pl
Czy ktoś da radę mi pomóc? Michu: rysunek
  7−3x   7−3x  
1. Wyznacz dziedzinę funkcji a) f(x)=

b) f(x)=

  5x−2   3−2x  
2. Wyznacz wzór funkcji liniowej f, która spełnia podane warunki: f(−4)=3 i f(7)=−2 3. Wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji
 3 
f(x)=−

x−13 i przechodzi przez punkt P=(−9,7)
 4 
4. wyznacz wzór funkcji liniowej której wykres jest równoległy do wykresu funkcji 5y−10x−2=0 i przechodzi przez punkt (−4;7) 5. Rozwiąż nierówność: (7−x)*(7+x)≤5−(7+x)2 6. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=f(x). a) Odczytaj z wykresu przedziały monotoniczności funkcji f. b) Dla jakich argumentów wartości funkcji f są nieujemne? 7. Rozwiąż równanie (wynik zapisz w najprostszej postaci) 6z−3=123z
29 mar 16:11
wredulus_pospolitus: Michu −−− nic z tego sam nie potrafisz zrobić? Jak duże braki w teorii masz?
29 mar 17:37
Michu: Duze mam braki, niestety nie potrafie..
29 mar 17:58
wredulus_pospolitus: to niestety −−− musisz siąść samodzielnie i najpierw nadrobić braki w podstawach (w teorii) i dopiero wtedy przyjśc tutaj Nawet jeżeli ktoś Ci da gotowca ... to nic na tym nie zyskasz, bo już analogicznego zadania nie zrobisz. Na dobrą sprawę by trzeba było z Tobą siąść, parę godzin korepetycji. O ile braki nie są poważniejsze.
29 mar 18:27
Michu: Pomoz, prosze Cie
29 mar 19:28
ite: Wiele organizacji prowadzi bezpłatne korepetycje z matematyki − zarówno online jak i stacjonarnie. Poszukaj w googlach, jeśli zależy Ci na nauczeniu się, to znajdziesz pomoc.
29 mar 20:18
Mila: 1) a) mianownik różny od zera: 5x−2≠0⇔5x≠2 /:5
 2 
x≠

 5 
 2 
Df=R\{

}
 5 
b) Mianownik różny od zera i liczba pod pierwiastkiem nieujemna czyli 3−2x>0 rozwiąż i napisz odpowiedź Jeśli zaczniesz pracować, to będę dawać wskazówki.
29 mar 20:23
janek191: rysunek z.2 np. y = a x + b f(−4) = 3 więc 3 = − 4 a + b ⇒ b = 3 + 4 a f(7) = −2 więc −2 = 7 a + b zatem mamy −2 = 7 a + ( 3 + 4 a) −2 = 11 a + 3 −2 − 3 = 11 a 11 a = − 5
 −5 −5 20 33 20 
a =

więc b = 3 + 4*(

) = 3 −

=


=
 11 11 11 11 11 
 13 

 11 
Mamy
 5 13 
y = −

x+

 11 11 
30 mar 10:34