matematykaszkolna.pl
Hej, czy byłby ktoś w stanie rozwiązać te zadania? Majka: 1) Oblicz: (2√3−√2)2−(2√2+√3)2 2) Dane są zbiory A=<−5;7), B=(−3;9). Wyznacz zbiory: A ∪ B, A ∩ B, A\B, B\A. 3) Usuń niewymierność z mianownika: √5/6−√11 4)Oblicz. Wynik przedstaw w notacji wykładniczej: 0,00000125*0,00004
29 mar 15:25
janek191: 1) ... = 4*3 − 2*2 3*2 + 2 − ( 4*2 + 2*22*3 + 3) = = 12 − 46 + 2 − 8 − 4 6 − 3 = 6 − 86
30 mar 10:44
janek191: 3)
 5  6 + 11 65 + 55 
... =

*

=

=
 6 − 11 6+ 11 62 −(11)2 
 65 + 55  65 + 55 
=

=

 36 − 11 25 
30 mar 10:48
janek191: 4) = 1,25*10−6 *4*10−5 = 5*10−11
30 mar 10:50