matematykaszkolna.pl
zbieżność całki damn_ik: Zbadać zbieżność całki niewłaściwej pierwszego rodzaju
 1 
∫ sin2(

) dx od 1 do
 x 
korzystając z kryterium ilorazowego.
29 mar 00:24
chichi: Nie będę przepisywał granic, bo to problematyczne.
 1 1 
∫sin2(

)dx no i weźmy całkę ∫

dx, wówczas:
 x x2 
 f(x) 
 1 
sin2(

)
 x 
 
lim

= lim

=
 g(x) 
 1 

 x2 
 
x→+ x→+
 
 1 
sin(

)
 x 
 
 1 
sin(

)
 x 
 
= lim

* lim

= 1
 
 1 

 x 
 
 1 

 x 
 
x→+ x→+ No, zatem obie całki są...?
29 mar 02:31
jc: Dodam, że ∫0 (sin 1/x)2 dx = π/2
29 mar 09:57
Mariusz:
 1 
1sin2(

)dx
 x 
 1 
t =

 x 
 1 
dt = −

dx
 x2 
dt=−t2dx
 1 
dx=−

dt
 t2 
 1 
10sin2(t)(−

)dt=
 t2 
 sin2(t) sin(t) 
01

dt=−(sin2(1)−limt→0sin(t)limt→0

)
 t2 t 
 −1 
−∫01

(2sin(t)cos(t))dt
 t 
 sin2(t) sin(2t) 
01

dt=−sin2(1)+∫01

dt
 t2 t 
 sin(2t) 
01

dt
 t 
u=2t du=2dt
 1 
dt=

du
 2 
 sin(2t) sin(u)1 
2∫01

dt=2∫02


du
 2t u2 
 sin(2t) sin(u) 
2∫01

dt=∫02

du
 2t u 
 1 
1sin2(

)dx=−sin2(1)+Si(2)−Si(0)
 x 
 sin(t) 
Si(0)=∫00

dt = 0
 t 
 1 
1sin2(

)dx=−sin2(1)+Si(2)
 x 
29 mar 19:17
Mariusz:
 1 
Jeżeli chodzi o całkę ∫0sin2(

)dx
 x 
można policzyć całkując przez części biorąc
 1 
du = dx , v = sin2(

)
 x 
 1 1 1 
u = x , dv = −2sin(

)cos(

)

dx
 x x x2 
 1 
du = dx , v = sin2(

)
 x 
 
 2 
sin(

)
 x 
 
u = x , dv = −

dx
 x2 
 1 1 
 2 
sin(

)
 x 
 
limx→x sin2(

) − limx→0+x sin2(

) − ∫0−x

dx
 x x x2 
 
 2 
sin(

)
 x 
 
=∫0

dx
 x 
 2 
t =

 x 
1 x 

=

t 2 
 2 
x=

 t 
 2 
dx=−

dt
 t2 
 sin(t) 2 
0

(−

) dt
 
2 

t 
 t2 
 sin(t) 2 
0

(

) dt
 
2 

t 
 t2 
 
 t2 
sin(t)

 2 
 2 
0

(

) dt
 
2 t2 

*

t 2 
 t2 
 sin(t) 
0

dt
 t 
 sin(t) 
A czy ta całka nie przypomina wam przekształcenia Laplace L(

) dla s=0
 t 
To daje nam pomysł np na różniczkowanie pod znakiem całki
29 mar 19:50
chichi: @Mariusz można sobie robić na różne sposoby, ale jeśli polecenie narzuca nam metodę to się jej stosujemy, tak jak mamy 3 główne metody rozwiązywania równania różniczkowego liniowego, a polecenie nam narzuca metodę, to nie rozwiązujemy dowolną inną, tylko tą, którą każą
29 mar 23:17
Mariusz: No to ty pokazałeś ten sposób który chcieli Tutaj mieliśmy całkę zbieżną więc pokazałem jak ją policzyć Problemem może być to że wynik jest wyrażony za pomocą całki nieelementarnej Jesteście teraz przy równaniach liniowych ? Jeden sposób to uzmiennianie stałej, drugi to czynnik całkujący a ten trzeci to jaki wam pokazali
29 mar 23:22
chichi: Tak jesteśmy na liniowych, 3−cia to metoda przewidywań. Dzisiaj były równania Bernoulliego
29 mar 23:28
Mariusz: Tylko ta metoda przewidywań nie jest ogólna i przedstawiają ją w taki sposób że wymaga to dużo zapamiętywania Równanie Bernoulliego można rozwiązywać przez sprowadzenie do równania liniowego choć działają na nie te same metody co na równanie liniowe i można od razu nimi rozwiązywać bez bawienia się w sprowadzanie do równania liniowego
29 mar 23:34
chichi: W równaniach Bernoulliego jest ogólne podstawienie. Jeśli chodzi o metodę przewidywań nie trzeba dużo zapamiętywać, wystarczy wiedzieć co nieco
29 mar 23:43
Mariusz: Masz równanie y'+P(x)y=Q(x)yr , r ∊ ℛ Przypadki szczególne dla: r=0 : równanie liniowe niejednorodne r=1 : równanie liniowe jednorodne, równanie o rozdzielonych zmiennych Na równaniu y'+P(x)y=Q(x)yr , r ∊ ℛ wypróbuj sobie uzmiennienie stałych Jeżeli chodzi o czynnik całkujący dla równania Bernoulliego to wychodząc z równania y'+P(x)y=Q(x)yr pomnóż je sobie przez nieznaną funkcję μ(x,y) przy czym możesz założyć że μ(x,y)=f(x)g(y) i porównujesz lewą stronę równania μ(x,y)y'+μ(x,y)P(x)y=μ(x,y)Q(x)yr ze wzorem na pochodną iloczynu i stąd wyznaczasz sobie funkcję μ(x,y)
29 mar 23:45
Mariusz: Wkrótce będziecie mieli równanie Riccatiego i to jest pierwszy z tych fajniejszych typów równania różniczkowego choć wy pewnie będziecie wałkować tylko przypadek gdy całka szczególna będzie dana
29 mar 23:55
chichi: Dosyć poważnie zajmujemy się tymi równaniami więc nie byłbym tego taki pewien, ostatnio pojawiały się jakieś zadania z treścią z fizykii, geometrii oraz nawet probabilistyki, ale takiej na poziomie studiów. Fajne rzeczy
29 mar 23:59
Mariusz: Pokazali wam czynnik całkujący dla równania Bernoulliego czy tylko podstawienie sprowadzające równanie Bernoulliego do liniowego ? Ja kiedyś go wyprowadziłem na innym forum matematycznym Tutaj myślałem że da się go łatwo wyprowadzić bez korzystania z równania zupełnego ale to chyba nie zadziała Pamiętasz twierdzenie Schwarza
δF δF 

=

δxδy δyδx 
Załóżmy że mamy równanie postaci P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 wtedy możemy przyjąć że
 δF 
P(x,y)=

 δx 
 δF 
Q(x,y)=

 δy 
wtedy z twierdzenia Schwarza otrzymujemy warunek na równanie zupełne
δP δQ 

=

δy δx 
Jeżeli dla równania P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0
 δP δQ 
warunek

=

jest spełniony to
 δy δx 
wystarczy rozwiązać następujący układ równań
δF 

=P(x,y)
δx 
δF 

=Q(x,y)
δy 
Po rozwiązaniu powyższego układu równań możemy napisać że rozwiązaniem równania w postaci uwikłanej jest F(x,y)=C
 δP δQ 
Teraz jeżeli


 δy δx 
to sprawdzamy czy ten warunek będzie zachodził gdy pomnożymy równanie przez pewną funkcję zwaną czynnikiem całkującym i sprawdzamy warunek
δμP δμQ 

=

δy δx 
W przypadku równania Bernoulliego mamy tzw czynnik o rozdzielonych zmiennych μ(x,y)=φ(x)ψ(y) y'+P(x)y=Q(x)yr y' + P(x)y−Q(x)yr=0 (P(x)y−Q(x)yr)dx+dy=0 P(x,y)=(P(x)y−Q(x)yr) Q(x,y)=1 Tutaj akurat wystąpiła kolizja oznaczeń ale myślę że wiadomo o co chodzi
30 mar 02:17
chichi: Póki co pokazywano podstawienie sprowadzające równanie Bernoulliego do liniowego Dziś pierwsze ćwiczenia z dowodem dla tego wyżej wspomnianego.
30 mar 02:20