matematykaszkolna.pl
Ciagi cocacolaespuma: Dane są ciągi (an) i (bn) o wyrazach ogólnych: an = 2n−1, bn = 2n − 1. O ile suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (an) jest większa od sumy dziesięciu początkowych wyrazów ciągu (bn)?
17 mar 10:30
wredulus_pospolitus: bn to ciąg arytmetyczny −−− liczysz sumę ze wzoru (S10) an to ciąg geometryczny −−− liczysz jego sumę (S10) odejmujesz wyniki i gotowe
17 mar 10:55
Kamil:
25 mar 12:20
Jolanta: a1=20=1. a2=2. a3=22=4 q=2
 1−qn 
Sn=a1*

 1−q 
 1−210 
S10=1*

=1023
 1−2 
b1=2−1=1. b2=2*2−1=3. b3=2*3−1=5. r=2
 b1+bn 
Sn=

*n bn=b1+(n−1)r. b10=1+9*2=19
 2 
 1+19 
S10=

*10=100
 2 
1023−100=923
25 mar 23:08