matematykaszkolna.pl
Przeksztalcenia trygonometryczne michal: Czy można wyprowadzic samo α z tej zaleznosci i zapisac w ten sposob? tgα=x czyli po przeksztalceniu α=arctgx Jesli nie to w jaki sposob wyprowadzic α?
14 sty 15:53
wredulus_pospolitus: nie do końca w pierwszy równaniu mamy nieskończenie wiele rozwiązań dla α dla danego 'x' w drugim tylko jedną α dla jednego x
14 sty 15:58
wredulus_pospolitus: np. sinα = 0 −−−> α = 0 + 2kπ (nieskończenie wiele) α = arcsin(0) −−−−> α = 0 (jedno rozwiązanie)
14 sty 15:59