matematykaszkolna.pl
Zbiory o rany julek: Zbiór A: n A={0},{9},...{9∑10n} ,n∊N 0 Napisać za pomocą jednego wzoru zbiór B zawierający te same elementy co A
13 sty 12:30
pipel i pudel: B=.{10k−1}..k∊N
13 sty 12:33