matematykaszkolna.pl
Liniowość operatora OldMiner: Pokaż, że operator nie jest liniowy: A ( x,y ) = ( x+y+1 , x+y )
12 sty 22:20
jc: A(0,0) = (1,0) ≠ (0,0)
12 sty 22:40