matematykaszkolna.pl
Permutacje Kombinator: W zespole tanecznym jest 5 dziewczynek i 5 chłopców. Tworzymy pary do tańca (dziewczyka, chłopiec). Na ile sposobów można utworzyć: a) jedną parę taneczną b) pięć par tanecznych Sprawdźcie czy dobrze myślę. Jedną parę można utworzyć na 5*5 = 25 sposobów bo zgodnie z regułą mnożenia do 5 dziewczyn można wybrać 5 różnych chłopców w wyborze dwuetapowym. Mam problem z b) Moje rozumowanie pierwszą parę wybieramy na 5*5 sposobów, do niej drugą na 4*4, trzecią na 3*3. Łącznie 5!*5! Ale kolejność nie ma znaczenia czyli dzielimy przez 5! możliwości uporządkowania tych par w szereg czyli odp ostateczna to 5! Ale gdyby kolejność par miała znaczenie to odp to 5!*5! Tak?
12 sty 20:11
wredulus_pospolitus: Gdyby kolejność miała znaczenie, to tak, mielibyśmy 5!*5!
12 sty 20:42
Mila: b) 5!
13 sty 15:14
czar par: rysunek pierwsza dama wybiera 1 chł. z 5 druga 1 z 4 trzecia 1 z 3 czwarta 1 z 2 piąta 1 z 1 z reguły mnożenia mamy 5*4*3*2*1=5! takich par
13 sty 20:41
ite: Jaki piękny zespół taneczny tworzą te powabne kobiety emotka
13 sty 20:48
Mila: Chłopcy proszą dziewczęta do tańcaemotka
14 sty 00:11
czar par: W dzisiejszych czasach ..... jest odwrotnie
14 sty 12:11
nic_się_nie_zmienia: zaradność gwarancją powodzenia
14 sty 12:43