matematykaszkolna.pl
Oblicz Bartek: Czy w tym zadaniu wyszedł mi dobry wynik? cos150xsin120/tg(−210) Mój wynik 3/23
12 sty 20:08
chichi: Zły wynik
12 sty 20:15
Bartek: 33/4?
12 sty 20:31
chichi: Tak jest
12 sty 20:38