matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc w rozwiązaniu Naskar: Podaj współczynnik przy xy2 w wyrażeniu (23x+4y)3
12 sty 19:25
wredulus_pospolitus: (ax+by)3 = (ax)3 + 3(ax)2*(by) + 3(ax)*(by)2 + (by)3 więc mamy: 3(ax)*(by)2 = 3ab2 * xy2 gdzie: a = 23 b = 4 podstawiasz i gotowe
12 sty 19:35