matematykaszkolna.pl
Wyznacz dziedzinę funkcji Pawel:
 1 
Wyznacz dziedzinę funkcji f(x)=(x3−8)(8−2x2)+

 x3−x2 
12 sty 19:20
wredulus_pospolitus: to co tutaj musi być ≥0
1 

to co tutaj musi być ≠ 0 
wyznaczasz
12 sty 19:33