matematykaszkolna.pl
modelowanie student: Gęstość zmienej losowej dana jest wzorem f(x)=0 dla x<=1
 1 

x−5 dla x>1
 4 
Oblicz P(−22<x<9)
12 sty 17:01
student : Czy wynik to 410//6561?
12 sty 17:16
student:
 1 
Czy muszę policzyć ∫19

x5 dx, bo w przedziale (−22;1) jest 0, więc liczę tylko na
 4 
tym przedziale?
 410 
I z tego wychodzi

?
 6561 
12 sty 21:44
wredulus_pospolitus: jak dla mnie to:
 1 1 1 1 
19

dx = [−

]19 =


 4x5 16x4 16 104'976 
12 sty 22:27
student:
 410 
Wychodzi więc również

emotka
 6561 
12 sty 22:50