matematykaszkolna.pl
Planimetria Cola: Na trapezie ABCD opisano okrąg. Podstawy trapezu mają długość: |AB| = 8 oraz |DC| = 4. Poprowadzono styczną do okręgu w punkcie C, która przecięła prostą AB w punkcie E. Wiadomo, że |CE| = 6√5. Wyznacz promień okręgu opisanego na trapezie ABCD. Ktoś pomoże?
12 sty 12:16
mat3: R=25
12 sty 12:37
a@b: rysunek 1/Trapez jest równoramienny 2/ z tw. o stycznej i siecznej |BE|*|AE|=|EC|2 x(8+x)=180 ⇒ x=10 3/ ΔAFC prostokątny i równoramienny to h=6 4/ ΔBOC prostokątny i równoramienny to |BC|=R2 i w ΔBFC |BC|=210 zatem R=25
12 sty 13:05