matematykaszkolna.pl
Symbol sumy Led: Niech wi oznacza wielkość wydobycia węgla kamiennego (np. w tonach) pewnej kopalni w i−tym dniu kwietnia bieżącego roku. Za pomocą symbolu sumy zapisać wydobycie węgla kamiennego tej kopalni a) w ciągu całego miesiąca b) w ciągu drugiej dekady c) w ciągu trzech środkowych dni tego miesiąca.
12 sty 09:10
wredulus_pospolitus: a) ∑i=1 30 wi b) ∑i=21 30 wi c) zależy co określimy jako 'trzy środkowe dni miesiąca' czy to będzie okres 14−16 kwietnia czy też 15−17 kwietnia (jednak żaden z tych okresów nie spełnia warunku 'trzy ŚRODKOWE' dni miesiąca)
12 sty 09:27
wredulus_pospolitus: poprawka do b) ∑i=11 20 wi winno być
12 sty 09:27