matematykaszkolna.pl
Różnica kwadratów Algorytm: Czy różnica kwadratów jest nieujemna jak kwadrat sumy i kwadrat różnicy? Nie mogę znaleźć tego w internecie.
11 sty 23:02
I'm back: 32 − 52 sam sobie odpowiedz
11 sty 23:04
Algorytm: Wiem XD, miałem nadzieję, że być może źle robię xd
11 sty 23:08