matematykaszkolna.pl
Funkcja kwadratowa z parametrem Algorytm: Dla jakich wartości parametru m równanie: x2 − (m+1)|x| + 1 = 0 ma dwa różne rozwiązania Patrząc w odpowiedzi to mamy 2 warunki do tego zadania (t1t2 < 0 i delta > 0) lub (delta = 0 i t0 > 0) Dlaczego nie uwzględniliśmy jeszcze warunku (t1t2 > 0, t1 + t2 > 0 i delta > 0)
11 sty 20:31
Algorytm: Znaczy dlaczego w odpowiedziach nie ma tego warunku?
11 sty 20:33
wredulus_pospolitus: funkcja f(x) = x2 + 1 jest parzysta g(x) = −(m+1)|x| także jest funkcją parzystą ergo −−− suma tych dwóch funkcji będzie funkcją parzystą związku z tym, nie ma możliwości aby funkcja ta miała TYLKO dwa miejsca zerowe i oba były dodatnie lub oba ujemne
11 sty 20:40
wredulus_pospolitus: chwila chwila .. te warunki dotyczą rozwiązań równania x2 − (m+1)*x + 1 = 0
11 sty 20:41
PW: Równanie t2 − (m+1)t + 1 =0 ma mieć: 1. jedno rozwiązanie dodatnie (wtedy x2 = t daje dwa różne iksy) 2. dwa rozwiązania − jedno ujemne i drugie dodatnie (wtedy to pierwsze nie daje żadnych iksów, a to drugie − dwa różne iksy).
11 sty 20:41
PW: Tfu, miało być |x| = t daje dwa różne iksy.
11 sty 20:43
Algorytm: Aha, w taki to sposób, dziękuje
11 sty 20:46
Algorytm: Jeszcze jest drugi warunek Δ = 0 i t0 > 0, dlaczego nie może być t0 ≥ 0?
11 sty 20:46
wredulus_pospolitus: bo dla t0 = 0 mamy jedno rozwiązanie: x = 0 A przecież mają być dwa
11 sty 20:52
PW: No nie, bo wtedy |x| = t0 daje tylko jedno rozwiązanie x0 = 0.
11 sty 20:52
Algorytm: Te warunki dotyczą rozwiązań równania wreduluspospolitus x2 − (m+1)|x|+1 = 0
11 sty 20:53
wredulus_pospolitus: nie ... tylko rozwiązań równania: t2 − (m+1)t + 1 = 0 gdzie t = |x|
11 sty 20:54
Algorytm: A, no znaczy tak xd
11 sty 20:54
Algorytm: A muszę dawać jakiekolwiek założenia?
11 sty 20:55
Algorytm: Dla t?
11 sty 20:56
Algorytm: Że np t ≠ 0?
11 sty 20:56