matematykaszkolna.pl
Udowodnij logika: Niech R,S⊂X2 będą relacjami asymetrycznymi. Udowodnij, że R∪S jest asymetryczna ⇔ R∩S1=∅
11 sty 20:09