matematykaszkolna.pl
Dwa zadania na użycie twierdzenia Rolle'a no_i_dobrze: 1. Czy poniższa funkcja spełnia założenia twierdzenia Rolle'a? Jeśli tak, to z rozsądną dokładnością wyznaczyć c z tezy tego twierdzenia f(x) = x(x2 −1) dla x ∊ [−1,1] 2. Na podstawie tw. Rolle'a odpowiedz na pytanie ile pierwsiatków posiada f(x) = x(x+1)(x+2)
11 sty 13:15
janek191: rysunek z.1
11 sty 13:37
no_i_dobrze: Dziękuję
11 sty 14:00