matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Trapez ABCD jest równoramienny punkty K i L są środkami ramion AD i BC odcinek KL przecina wysokość DE w punkcie M i przekątną BD w punkcie N a) wykaż że MN = KM + NL b) wiedząc że KM = 3cm oraz NL = 4 oblicz długości podstaw tego trapezu
11 sty 08:46
a@b: rysunek a) dopisz komentarze do rys. i masz tezę b) wykorzystaj własność z a) i otrzymasz |DC|=2y=8 |AB|=4x+2y=20
11 sty 10:52
anna: dziękuję bardzo
11 sty 13:04