matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: dany jest trapez równoramienny ABCD oraz punkty K L M N E punkty K i L są środkami ramion AD i BC odcinek KL przecina wysokość DE w punkcie M i przekątną DB w punkcie N wiedząc że BD = 10cm KM = 1cm oraz MN = 4cm oblicz obwód tego trapezu
10 sty 23:07
wredulus_pospolitus: rysunek 1) Rysunek 2) Zauważ 'talesa' a = 2 b = 8 c = b−a = 6 (2h)2 = 102 − b2 = .... −−−> 2h = .... I wyznaczasz długość ramienia tegoż trapezu równoramiennego I po zadanku
10 sty 23:15
anna: wynik to obw = 16 + 410
10 sty 23:47
a@b: rysunek Prawie bez .......... obliczeń emotka L=410+16 = 4(4+10)
10 sty 23:54
anna: dziękuję
10 sty 23:56
a@b: Dodatkowo: anna Wykaż,że |∡AKB|=90o
11 sty 00:01
anna: dziękuję
11 sty 07:59