matematykaszkolna.pl
modelowanie student: Gęstość zmiennej losowej X jest dana wzorem: f(x)=ax5 dla x∊(0;3) 0 dla pozostałych Ile wynosi wartość parametru a do dwóch miejsc po przecinku? Tutaj wydawałoby się analogiczne zadanie jak do tego, co poprzednio wstawiłem, ale nie rozumiem, no bo dlaczego a nie może być dowolne? Dystrybuanta byłaby F(x)=0 dla x < 3
 ax6 

dla x∊(0;3)
 6 
1 dla x≥3 I jakie ma tutaj znaczenie a?
10 sty 11:31
student: Wiem tyle, że na pewno nie może to być ≥ 1, ale co z tego wynika?
10 sty 11:33
ICSP: https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_g%C4%99sto%C5%9Bci_prawdopodobie%C5%84stwa Sekcja Unormowanie gęstości Zapis RN w twoim wypadku traktuj jako po prostu R
10 sty 11:35
student: Czyli tę całkę należy przyrównać do zera?
10 sty 12:02
student: do jedynki*
10 sty 12:02
ICSP: Tak. ∫R f(x) dx = 1 stąd wyznaczysz stałą a.
10 sty 12:21
student:
 3 
czyli ∫

ax5 = 1?
 0 
10 sty 12:31
ICSP: Tak. ∫R f(x) dx = ∫ f(x) dx = ∫0 f(x) dx + ∫03 f(x) dx + ∫3 f(x) dx = = 0 + ∫03 ax5 dx + 0 = ∫03 ax5 dx = 1
10 sty 12:43
student:
 2 
a=

?
 243 
A dla zadania, gdzie gęstość jest określona wzorem: f(x)=ax3 dla x∊(0;1) 0 dla pozostałych F(x)=∫0 0 dx + ∫01 ax3 + ∫10dt = ∫01 ax301 ax3 = 1
 x4 1 
a * ∫01 x3 = a * [

]01 =

a
 4 4 
1 

a=1 => a=4
4 
dobrze?
10 sty 14:53
ICSP: dobrze
10 sty 15:16