matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: jedna z przekątnych trapezu ma długość 92 cm a druga 15cm Punkt przecięcia się przekątnych znajduje się w odległości 3 cm od krótszej podstawy i 6cm od dłuższej podstawy oblicz a) długości podstaw trapezu b) długości ramion trapezu
10 sty 11:01
a@b: rysunek h=9 z podobieństwa trójkątów ABM i CDM w skali k=2 |AB|=2b i |BM|=10 i |AF|=6 to w ΔFBM : .......... |FB|= 2b−6 = 8 ⇒ |AB|=2b=14 i |DC|= b=7 teraz już dokończ sama............ b) Odp: |AD|=85 i |BC|=106
10 sty 13:35
anna: nie wiem skąd AB =2b i BM =10
10 sty 14:25
anna: nie wiem jeszcze dlaczego AD = 85
10 sty 14:53
janek191:
 3 1 
k =

=

 6 2 
DM 5 

=

ze skali podobieństwa Δ CDM i ΔABM
BM 10 
10 sty 15:54
anna: dziękuję
10 sty 22:49
a@b: Już jasne?
10 sty 23:04
anna: tak bardzo dziękuję
10 sty 23:08