matematykaszkolna.pl
modelowanie matematyczne student: Gęstość zmiennej losowej X dana jest wzorem:
 2 
f(x)=

x dla x∊(0;3)
 9 
0 dla pozostałych Wybierz wszystkie poprawne: a. Wartość dystrybuanty F(−22)>0
 1 
b. Wartość dystrybuanty F(1)>

 3 
c. Wartość dystrybuanty F(46)=1 Według mnie nie ma poprawnej, bo skoro gęstość to pochodna z dystrybuanty, to w takim razie dystrybuanta
 1 
dla x∊(0;3) powinna być

x2, a dla pozostałych 0.
 9 
Czy to tak nie działa?
10 sty 10:17
ICSP: Znasz twierdzenia, ale nie znasz definicji. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dystrybuanta Pierwsza część z sekcji własności.
10 sty 10:20
student : Nie bardzo niestety widzę, co z tego wynika. Miałem na zajęciach tylko wyznaczanie funkcji gęstości z podanej dystrybuanty i to była po prostu pochodna, w drugą stronę nie miałem, dlatego myślałem, że to po prostu całka
10 sty 10:29
ICSP: FX(x) = ∫x f(x) dx Dlatego
  0 dla x ≤ 0  
Fx(x) = x2/9 dla x ∊ (0 , 3)
  1 dla x ≥ 3  
10 sty 10:37
student : No w sumie racja, nie wpadłem na to, dziękuję bardzo
10 sty 10:41
student: Przepraszam, ale cały czas jednak próbuję załapać sens i nie wiem, jak to tego doprowadzić. No bo skoro F(x)= ∫x f(x) dx
 x2 
to jak dojść do wyniku

tak "formalnie"?
 9 
10 sty 13:11
student: Bo ja bym to widział tak: ∫x 0 dt = 0 dla x<0
 2 2 
0x

x dt dla x∊(0;3) =

x2
 9 9 
x 0 dt = 0 dla x≥3
 2 1 
i tu wychodzi

x2 a nie

x2
 9 9 
10 sty 13:20
ICSP: Dla t ∊ (0,3): FX(t) = ∫t f(x) dx = ∫0 f(x) dx + ∫0t f(x) dx =
 2 t2 
= ∫0 0 dx + ∫0t

x dx = 0 +

 9 9 
10 sty 13:25
ICSP:
 2 2 1 1 t2 
0t f(x) dx = ∫0t

x dx =

*

x2|0t =

(t2 − 0) =

 9 9 2 9 9 
Jeżeli t ≥ 3 to rozbijasz na trzy całki. FX(t) = ∫0 f(x) dx + ∫03 f(x) dx + ∫0t f(x) dx Druga całka da Ci 1.
10 sty 13:30
student: pogubiłem się w moim rozwiązaniu z tym, gdzie "t", a gdzie "x", ale już chyba zrozumiałem, dzieki raz jeszcze jeszcze
10 sty 13:34
student: Zapomniałem, że tu jeszcze trzeba podać odpowiedzi Zatem podsumowując: a i c?
10 sty 15:28
student: tylko c*
10 sty 15:29
ICSP: tylko c
10 sty 15:36