matematykaszkolna.pl
Transformacja Laplace'a morsek1: (zgodnie z sugestią − nowy wątek) Stosując transformację Laplace'a rozwiązać nast. zagadnienie początkowe. 1) ⎧ x' = −x + y + et, x(0) = 0 ⎩ y' = x − y − et, y(0) = 0 Wyznaczyć tylko y(t) 2) ⎧ x' + x + 2y= 0, x(0) = 0 ⎩ y' − 3x + y= 0, y(0) = 1 Wyznaczyć tylko y(t) 3) . ⎧ x' − y' =−sint, x(0) = 12 ⎩ x' + y' = cost, y(0) = −12 Wyznaczyć tylko x(t) Wyszło mi tak: ad 1) y(t) = − 13et + 13e−2t ad 2) y(t) = 2et −3et ad 3) x(t) = 12 (cost+sint) Dobrze mi wyszło?
9 sty 21:59
morsek1: ad2) poprawka y(t) = 2et − 3e2t
9 sty 22:00
kerajs: ''morsek1: (zgodnie z sugestią − nowy wątek)'' Przeczytaj sugestie jeszcze raz.
9 sty 22:38