matematykaszkolna.pl
Pytanie z kangurka Pytajnik: rysunekOkrąg styczny do dwóch boków prostokąta przechodzi przez jeden z jego wierzchołków. Jeden z punktów styczności jest oddalony od wierzchołków odpowiednio o 4 i 5 (patrz rysunek). Ile wynosi pole tego prostokąta? Odpowiedzi: A) 27π B) 25π C) 72 D) 63 E) Inna wartość.
9 sty 19:49
kerajs: C
9 sty 20:20
a@b: 72
9 sty 20:31
a@b: rysunek P=9*8=72
9 sty 20:37
Pytajnik: Dziękuję
11 sty 13:30