matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: wykaż że jeśli suma miar kątów trapezu przy dłuższej podstawie jest równa 900, to długość odcinka łączącego środki podstaw jest równa połowie różnicy długości podstaw
9 sty 17:49
a@b: rysunek
 a b 
|ES|=

i |EF|=

 2 2 
 a b a−b 
|FS|=


=

 2 2 2 
9 sty 17:59
anna: dziękuję
9 sty 18:42