matematykaszkolna.pl
Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych Tomek: Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦), dane są punkty 𝐴 = (1,2) oraz 𝐵 = (3,7). Punkty A0 oraz B0 są odpowiednio obrazami punktów 𝐴 i 𝐵 w symetrii środkowej o środku w punkcie 𝑂 = (0,0). Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty A0 i B0 jest równy
 5 
A.

 2 
 5 
B. −

 2 
 2 
C.

 5 
 2 
D. −

 5 
9 sty 17:27
kerajs: A
9 sty 20:20