matematykaszkolna.pl
znaleźć rozkład, dystrybuantę oraz wartość oczekiwaną natalia22: Zadanie ze statystyki − rzut symetryczną kostką Rzucamy raz symetryczną kostką do gry. Niech zmienna losowa X oznacza liczbę uzyskanych wyników, w których liczba wyrzuconych oczek jest podzielna przez 3. (a) określić rozkład zmiennej losowej X, (b) zapisać dystrybuantę zmiennej losowej X, (c) znaleźć wartość oczekiwaną X. Jeśli mógłby ktoś rozwiązać to zadanie to byłabym wdzięczna.
9 sty 13:16
I'm back: Skoro RAZ rzucasz kostka to X może przyjąć dwie wartości 0 lub 1 emotka P(X=0) = 2/3 P(X=1) = 1/3 EX = 1/3 A dystrybuante sobie wyznacz
9 sty 14:23