matematykaszkolna.pl
Szeregi Fouriera jaros: Proszę rozwinąć w trygonometryczny szereg Fouriera sygnały: x(t) = max(xacos(w0t),0) Całkowanie z definicji, jednak nie umiem sobie poradzić z funkcją max
9 sty 11:42