matematykaszkolna.pl
trójkąt Feliks: rysunekDany jest trójkąt ABC, w którym AB=2BC oraz środkowa CM i dwusieczna BD tworzą kąt prosty. Oblicz sin kąta ABC.
9 sty 09:22
an: Takich kątów jest nieskończenie wiele, w zadaniu musi być jeszcze jakiś warunek
9 sty 12:11
mata: rysunek sin60o =3/2
9 sty 14:55