matematykaszkolna.pl
Rownanie trygonometryczne mr_t: Rozwiąż rownanie: cos2(3x) − sin2(x) = 0 Rozwiązałem poprzez przerzucenie sinusa na lewa stronę i spierwiastkowanie − link do mojego rozwiązania − https://ibb.co/qCjJHwn
9 sty 00:02
wredulus_pospolitus: nie musiałeś przerzucać ... wystarczyło zastosować wzór skróconego mnożenia: (cos(3x) − sinx)(cos(3x) + sinx) = 0
9 sty 00:21
wredulus_pospolitus: w tym przypadku nie musimy się martwić (i sprawdzać) kiedy cos(3x)*sinx > 0 a kiedy < 0 (co przy pierwiastkowaniu jest istotne ze względu na znak)
9 sty 00:23