matematykaszkolna.pl
Rozwiąż KP: Powiedzcie mi proszę co robię źle w poniższych rachunkach. Zadanie: Rozwiąż. 31−12 3 + 76 − 42 3 = (2−3 3)2 + (7−3 3)2 = |2−3 3| + |7−3 3| = −(2−3 3) −(7−3 3) = −2 + 33 −7+33 = 63−9. Powinno wyjśc 5, a nie wiem gdzie źle rozumuję.
8 sty 20:14
kerajs: |2−3 √3| + |7−3 √3|= −(2−3 √3) +(7−3 √3) = −2 + 3√3 +7−3√3 = 5
8 sty 20:18
KP: ojej, dobra, dopiero zauważyłem, że źle przyjąłem, że 7−3 √3 jest mniejsze od zera i dlatego opuszczając znak wartości bezwzględnej niepotrzebnie zmieniłem znak
8 sty 20:21