matematykaszkolna.pl
Oszacować przedział ufności adaś: Zadanie − Rozkłady zmiennych losowych Przeprowadzono wywiad z 200 losowo wybranymi studentami ostatniego roku studiów. Zadano im pytanie, czy są zadowoleni z aktualnie funkcjonującego systemu stypendialnego. Odpowiedź „tak” uzyskano od 90% studentów. Oszacować przedział ufności dla frakcji studentów aprobujących obecny system stypendialny, przy współczynniku ufności 1−α=0,95 Jak rozwiązać to zadanie?
8 sty 18:40
Maciess: Jeśli chodzi o statystykę to można powiedzieć, że jestem Jaroszem. Ale spróbujmy. Odpowiedź i−tego studenta to może być realizacja zmiennej losowej Xi, która ma rozkład dwupunktowy P(Xi=1)=1−P(Xi=0)=0.9 Suma Y = X1+X2+...+X200 będzie miała rozkład B(200,0.9) a na mocy CTG możemy korzystać z teorii dla rozkładu normalnego. Estymator frakcji p=0.9
 VarY 0.9*0.1 
Estymator wariancji s2=

=

 2002 200 
s=0.021 Przedział ufności ma postać p+− s*1.96 [0.858, 0.942]
8 sty 22:29
adaś: na mocy CTG? nie rozumiem. I skąd wziął się ten wzór na estymator wariancji s2 . Bardzo bym prosił o wytłumaczenie, z góry dziękuję
9 sty 16:00
adaś:
 0.9*0.1 
I dlaczego s=0.021 skoro s2 =

=0.18, więc s2=0,42 . I skąd wzięło się 1.96
 200 
przy p+−s*1.96?
9 sty 16:17