matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: kąt między wysokościami równoległoboku poprowadzonymi z wierzchołka kąta rozwartego jest równy 450 oblicz obwód tego równoległoboku wiedząc że odległości środka symetrii równoległoboku od boków są odpowiednio równe 2cm i 4,5cm
8 sty 17:49
a@b: rysunek to |ED|=ha=8 i |DF|=hb= 9 to P=9a=4b ⇒ i w ΔAED : b=42
 4 
zatem obwód L= 2b+2*

b = 82+182
 9 
L=262
8 sty 18:46
a@b: Poprawiam zapis
 9 
P= 9b=4a to a=

b
 4 
 9 
L=2b+2*

b=262
 4 
8 sty 18:51
anna: dziękuję bardzo
8 sty 19:46