matematykaszkolna.pl
Dowód 2 / liceum Marcel1: Zał: a > b > 0 T: a + 1/((a−b)*b) >= 3
8 sty 16:51
ICSP:
 1 
Na mocy założeń liczby a−b , b ,

są dodatnie zatem można zastosować dla nich
 (a−b)b 
nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną która daje tezę. □
8 sty 17:18