matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: kąt ostry BAD rombu ABCD jest równy 600 przez wierzchołki B i D poprowadzono okrąg o środku w punkcie A który przeciął przekątną AC w punkcie P
 IPCI 
Wykaż że

= 3 −1
 IAPI 
7 sty 23:38
janek191: rysunek Δ ABD i Δ BCD − równoboczne
 3 
I AC I = 2*a

= 3 a
 2 
x = I AC I −a = a 3 − a = a*(3 −1) więc
I PC I x 

=

= 3 − 1
I AP I a 
8 sty 09:04
anna: dziękuję
8 sty 09:23