matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: kąt ostry BAD rombu ABCD jest równy 600 przez wierzchołki B i D poprowadzono okrąg
 IPCI 
o środku w punkcie A który przeciął przekątną AC w punkcie P wykaż że

= 3 − 1
 IAPI 
7 sty 23:17
chichi: rysunek
 2a3 
|AC| = 2*

= 2a3 ∧ |AP| = 2a ⇒ |PC| = 23a−2a = 2(3−1)a
 2 
 |PC| 2(3−1)a 

=

= 3−1 □
 |AP| 2a 
7 sty 23:32
anna: dziękuję bardzo
7 sty 23:40