matematykaszkolna.pl
Gęstość  qwerty: Mam pytanie odnośnie zapisu f(x) = a(x2−1)1(−1,1)(x) jest to wzór na gęstość, co w nim oznacza to 1(−1,1)(x)?
7 sty 09:52
Maciess: To jest indykator zbioru. Działa to w ten sposób
 1 gdy x należy do zbioru (−1,1)  
1(−1,1)(x)=
 0 gdy x nie nalezy do tego zbioru 
W skrócie. Wzorek a(x2−1) działa dla x ∊(−1,1), a dla pozostałych x−ów jest 0. https://pl.wikipedia.org/wiki/Funkcja_charakterystyczna_zbioru
7 sty 10:03