matematykaszkolna.pl
Izomorfizmy Kasiaa: Kiedy pierścienie ilorazowe są izomorficzne? Kiedy dwa rozszerzenia ciała Q są izomorficzne?
5 sty 12:31