matematykaszkolna.pl
Rozkład zmiennej losowej Shizzer: X ma rozkład jednostajny na przedziale od 0 do 2. Znaleźć rozkład zmiennej Y = min{X, X2} Wiem, że jeżeli nieznany jest rozkład zmiennej losowej to jej rozkładem jest dystrybuanta. Należy więc obliczyć P(min{X, X2} ≤ t. Na ćwiczeniach zmienna t została ograniczona do przedziałów: 1: t < 0 2: t ∊ (0, 2) <− Tego nie rozumiem 3: t ∊ (0, 1) 4: t ∊ (1, 2) 5: t > 2 Zmienna Y wygląda tak: Y = X gdy x ≥ 1 Y = X2 gdy x ∊ (0, 1) Rozumiem, że t ograniczamy do przedziałów 1, 3, 4 oraz 5, ale dlaczego musimy też ograniczyć t do przedziału (0, 2)? Byłbym wdzięczny za wytłumaczenie mi tego faktu
5 sty 11:38
a7: nie wiem, ale z treści zadania jest , że X ma rozkład na przedziale 0 do 2 i to pewnie jakoś jest powiązane
5 sty 13:07