matematykaszkolna.pl
Dany jest zbiór Piotruz: Dany jest zbiór A={1,2,3,4,5}. Liczba funkcji f: A −> A , których zbiór wartości jest dwuelementowy wynosi: a) N(5,2)*(25−2) (N oznacza symbol Newtona; 25 oznacza 2 do potęgi 5) b) 5!*(52−1) (52 oznacza 5 do potęgi 2) c) N(5,2)*(25) (N oznacza symbol Newtona; 25 oznacza 2 do potęgi 5)
4 sty 18:42
Mila: odp. (a)
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
−wybór dwóch elementów ze zbioru A
 
Liczba suriekcji f : {x1,x2,x3,x4,x5}→{y1,y2} gdzie y1,y2∊A = liczbie ciągów o wyrazach ∊{y1,y2}− 2 ciągi stałe: (y1,y1,y1,y1,y1) i (y2,y2,y2,y2,y2) Czyli
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
*(25−2)
 
4 sty 19:02