matematykaszkolna.pl
Ostrosłup... etna: Dany ostrosłup ABCDS o podstawie prostokątnej ABCD i krawędziach bocznych długości c. Kąty płaskie w wierzchołku ostrosłupa wynoszą odpowiednio kąt ASB jest równy kątowi CSD=α i kąt BSC jest równy kątowi ASD=β. Oblicz objętość tego ostrosłupa a następnie uzasadnij, że promień okręgu opisanego na trójkącie
 c 
ACS wynosi

 2(cosα+cosB) 
4 sty 17:23
a7: rysunekz tw cosinusów a=c*2(1−cosα) b=c*P{2(1−cosβ)} Pp=a*b=2c2(1−cosα)(1−cosβ) teraz AC=a2+b2 H=c2−AC2/4 V=1/3pp*H=..
4 sty 17:40
a7: poprawka H=c2−AC2/4 V=2/3*c3(1−cosα)(1−cosβ)(cosα+cosβ−1)
4 sty 17:53
a7: nie wiem czy się nie pomyliłam gdzieś w obliczeniach, bo promień wychodzi podobny ale inny niż w treści zadania
4 sty 18:02
Mila: Podaj H .
4 sty 18:47
a7:
 c2(2(1−cosα))+c2(2(1−cosβ) 
H=c2

 4 
4 sty 19:00
Mila: Policzę po 20emotka
4 sty 19:21
a7: ok znalazłam chyba błąd H=c(cosα+cosβ)/2 V=1/3Pp*H=2/3c3(1−cosα)(1−cosβ)(cosα+cosβ)/2
 (AC*c2) c2 c2 c 
R=

=

=

=

 (4*1/2AC*H) 2*H 2*c(cosα+cosβ)/2 2(cosα+cosβ) 
ok wyszło emotka
4 sty 19:29
Mila: d2=2c2*(2−cosα−cosβ)
1 c2*(2−cosα−cosβ) 

d2=

4 2 
 1 c2*(2−cosα−cosβ) 
(

d)2=

 2 2 
 c2*(2−cosα−cosβ) 2c2−2c2+c2(cosα+cosβ) 
H2=c2

=

 2 2 
 c2(cosα+cosβ) 
H2=

 2 
 H2 
sin2(ACS)=

 2c2 
 (cosα+cosβ) 
sin2(ACS)=

 2 
 cosα+cosβ 2(cosα+cosβ) 
sin(ACS)=

=

 2 2 
c 

=2R
2(cosα+cosβ) 

2 
 
 c 
R=

 2(cosα+cosβ) 
================
4 sty 20:28