matematykaszkolna.pl
Układ równań ciąg geometryczny zbieżny Algorytm: Mając taki układ równań:
a1 3 

=

1−q2 8 
a1q 1 

=

1−q2 8 
Jak mogę go obliczyć? xd Próbowałem odejmowaniem i w wyniku mam:
a1−a1q 3 1 

=


1−q2 8 8 
a1−a1q 2 

=

(1−q)(1+q) 8 
4 sty 15:36
Algorytm: Albo jednak już poradziłem xd
4 sty 15:40
Mila: q2≠1 Dzielę równania stronami
a1 1−q2 3 8 

*

=

*

1−q2 a1q 8 1 
1 

=3
q 
 1 
q=

 3 
Teraz podstawić do (1) równania.
4 sty 16:00
a7: zał q2≠1 czyli q≠1 i q≠−1 pierwsze: 8a1=3(1−q2} drugie: 8a1q=1−q2 wstiawiamy pierwsze do drugiego (8a1) 3(1−q2)q=1−q2 (1−q2)(3q−1)=0 1−q2=0 sprzeczne z założeniem lub 3q−1=0 czyli q=1/3
4 sty 17:26