matematykaszkolna.pl
Pokazać, że funkcja ma pochodną tylko w punkcie x=0 J: Pokazać, że funkcja ma pochodną tylko w punkcie x=0
 x2 dla x wymiernych  
f(x)= 0 dla x niewymiernych
4 sty 11:15