matematykaszkolna.pl
prawdopodobienstwo uczen: Wyniki dwukrotnego rzutu sześcienną kostką do gry zapisujemy jako liczby dwucyfrowe. Prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4 wynosi:
 1 1 3 2 
A.

B.

C.

D.

 3 4 4 3 
4 sty 10:02
student: B)
4 sty 11:46
Mila: |Ω|=36 A− otrzymano liczbę dwucyfrową A={12,16,24,32,36,44,52,56,64}
 9 1 
P(A)=

=

 36 4 
4 sty 16:11
a7: możliwe wyniki − jest ich 36 (liczby podzielne przez 4) − jest ich 9 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 9/36=1/4
4 sty 16:56