matematykaszkolna.pl
trapez MATA: W trapezie ABCD dwusieczna kąta BAD jest prostopadła do ramienia BC w punkcie E. Wiedząc,że punkt E dzieli ramię BC w stosunku m : n licząc od wierzchołka B i m>n W jakim stosunku dwusieczna dzieli pole tego trapezu
3 sty 22:27
a@b: rysunek Z podobieństwa trójkątów ABF i DCF z cechy (kkk)
 2m 4m2 
w skali k =

to k2=

 m−n (m−n)2 
P2 2 

= 1−

=..........
P1 k2 
P2 m2+2mn−n2 

=

P1 2m2 
3 sty 23:26
a7: rysunekABF − trójkąt równoramienny o ramieniu a CDF − trójkąt równoramienny o ramieniu b podobny do trójkąta ABF
 1 
PABF=1/2a2sin2α=2P1 czyli P1=

a2sin2α
 4 
P1=PABE P2=PAEF P3=PCDF P1=P2 P3=1/2b2sin2α
 (m−n)/2 m−n 
sinα=m/a czyli a=m/sinα sinα=

czyli b=

 b 2sinα 
P1 1/4a2sin2α 

=

=
P1−P3 1/4a2sin2α−1/2b2sin2α 
 a2 m2/sin2α 
=

=

=
 a2−2b2 m2sin2α−2(m−n)2/4sin2α 
 2m2 2m2 
=

=

 2m2−(m2−2mn+n2) m2+2mn−n2 
4 sty 00:06
a@b: emotka
4 sty 00:56
a7: emotka
4 sty 01:06
a@b: rysunek Analogicznie dla podziału 2:1
P1 7 P2 8 

=

lub

=

P2 8 P1 7 
4 sty 01:06